Medailová žatva našich mladších na Majstrovstvách východného Slovenska

Nedeľa, 9.4.2017, vonku svieti slnko a v Poproči to vyzerá na pekný, ale dlhý deň.

Úvod začína dobre. „Rozdávajú“ sa poháre za celoročnú prácu mladších žiakov
V družstvách získavame zlato. V dievčatách Nina Porubänová striebro.
V chlapcoch Samko Palušek zlato a Miško Vranay bronz..
Kiež by nám táto deľba vydržala až do konca.
A naši mladší sa veru nevzdali. Prvé  zlato v zmiešaných štvorhrách – Nina a Samko.
V chlapčenských štvorhrách zlato pre Miška a Janika a striebro pre Samka a Tomáša Terezku.
V dievčenských dvojhrách zlato patrí Ninke Porubänovej a v chlapčenských dvojhrách striebro pre Samka Palušeka  a bronz pre Miška Vranaya.

Poďakovanie patrí Julke Dzelinskej za usmerňovanie a samozrejme nášmu trénerovi Andrejovi 🙂
Temer sme sa neodviezli s toľkými pohármi. 🙂

Výsledky a fotogalériu si možete pozrieť na

http://www.vsstz.sk/majstrovstva-vychodneho-slovenska-2017/

This entry was posted in Kategória žiakov. Bookmark the permalink.

Comments are closed.