Zvolanie členskej schôdze – zmena predsedu

Členská schôdza sa uskutoční 20.6.2019 o 17:00 v priestoroch stolnotenisovej haly STK Lokomotiva Kosice

Program:

Správa o činnosti
Voľba nového predsedu
Voľba nových členov Výkonného výboru
Diskusia

Hlasovacie právo majú členovia, ktorí majú uhradené členské poplatky za rok 2019 do konania členskej schôdze.

Účasť/neúčasť potvrdiť na mail info@stklokomotiva.sk

This entry was posted in Kategória žiakov. Bookmark the permalink.

Comments are closed.