Kondičné sústredenie a výlet

Prieskum záujmu o výlet do Tatier
http://www.click4survey.sk/s4/28695/b7d2f116

Prieskum záujmu o kondičné sústredenia
http://www.click4survey.sk/s4/28692/b9f8f9b7

This entry was posted in Kategória žiakov. Bookmark the permalink.

Comments are closed.