Kondičné sústredenie a výlet – začiatok tréningov

Prieskum záujmu o výlet do Tatier
http://www.click4survey.sk/s4/28695/b7d2f116
26.6 3x za termin 29-30.6, 1x za termín 1-2.7

Prieskum záujmu o kondičné sústredenia
http://www.click4survey.sk/s4/28692/b9f8f9b7

26.6 3x za 22-26.7, 3x za 29.7-2.8

Začiatok tréningov na novú sezónu: 22.07 o 9:00. Upresnia – dotazujte sa trénerov.

This entry was posted in Kategória žiakov. Bookmark the permalink.

Comments are closed.