1. Regionálny výberový kemp mládeže VsSTZ

Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice – Prešov

so sídlom Boženy Němcovej 2575, Vranov n/T

ÚRADNÁ SPRÁVA MLÁDEŽE

1. Regionálny výberový kemp mládeže VsSTZ
 
Komisia mládeže VsSTZ zverejňuje informácie o regionálnom výberovom kempe mládeže VsSTZ takto:

Kategória:          Najmladšie žiactvo
Termín:              02. až 03. marec 2020
Organizátor:     ŠKST Humenné
Propozície:        budú zverejnené na stránke klubu ako aj VsSTZ
Tréneri:              J. Mihaľovová. J. Kacvinský + sparing

Nominácia:
CH:                        J. Tkáč, A. Popély, R. Švec, M. Miko, A. Pagano
N:                          L. Sokolovič, A. Stoják, M. Benej
D:                          A. Paľková, V. Škutová, B. Bacsová, E. Marcinčáková

Kategória:           Mladšie žiactvo
Termín:               03. až 04. marec 2020
Organizátor:      STK Lokomotíva Košice
Propozície:        budú zverejnené na stránke klubu a ako aj VSSTZ
Tréneri:             A. Dzelinský + ďalší budú určení dodatočne

Nominácia:
CH:                        L. Sepeši, J. Mitrík, M. Marko, R. Olejník, R. Ferko, J. Hašuľ,
A. Lešňanský, M. Zajac
D:                          M. Bitoóvá, N. Némethová, N. Dadejová, A. Geročová

Hráči, ktorí sú nominovaní, avšak z rôznych príčin sa nezúčastnia kempu, sú povinní svoju neúčasť vopred oznámiť organizátorovi kempu. To sa týka aj hráčov, ktorí sú nominovaní na reprezentačné zrazy pred Mini Cadet Open.

Humenné dňa 27.02.2020

JUDr. Daniel FINK

predseda Komisie mládeže VsSTZ

Mladšie žiactvo -Košice potvrdiť účasť – neúčasť na info@stklokomotiva.sk

This entry was posted in Kategória žiakov. Bookmark the permalink.

Comments are closed.