Kontakty

STK Lokomotíva Košice, Čermeľská 1, 040 01 Košice

Registračné číslo : VVS/1-900/90-13905

IČO : 35546581

DIČ : 2021680177

č.ú.:  SK9309000000000574611003; BIC : GIBASKBX

GPS N 48.740707,  E  21.242171

Comments are closed.