Kontakty

STK Lokomotíva Košice, Čermeľská 1, 040 01 Košice

Registračné číslo : VVS/1-900/90-13905

IČO : 35546581

DIČ : 2021680177

č.ú.:  SK9309000000000574611003; BIC : GIBASKBX

  • Výkonný tajomník:
  • Podpredseda pre prácu s mládežou:
  • Jozef Hrčka, e-mail : mladez@stklokomotiva.sk          t.č. 0911700502
  • Členovia VV :
  • Zoltán Klajber : e-mail : klajbz@gmail.com                  t.č. 0915806529
  • Tréner mládeže:
  • Mgr.Dušan Muličák  e-mail: dusan.mulicak@gmail.com      t.č. 0917170590
  • Ing. Andrej Dzelinskij                                                     t.č. 0908077423

Čermeľská cesta 1452/1, 040 01 KošiceGPS

N 48.740707,  E  21.242171

Comments are closed.