Konečné výsledky turnaja 14.09.2020

Kategória 2008-2014 Kategória 2004-2007 Body spolu kategória 2008-2014 Body spolu kategória 2004-2007 Registracná tabulka