Darujte nám 2 % z dane 2021

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť, kam poputujú 2 %  z Vašich daní za rok 2020.

uvod1

Verím, že sa rozhodnete darovať 2% z dane klubu so 70-ročnou tradíciou. Veríme že aj s vašou pomocou budeme vedieť rozvíjať náš klub, náš krásny šport a tým podporíte rozvoj športu mládeže v našom regióne.

Zamestnanci, ktorí požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane prosíme, aby na základe “Potvrdenia o zaplatení dane” (na Vaše požiadanie vám ho vystaví zamestnávateľ) vyplnili tlačivo “Vyhlásenie pre zamestnancov” a spolu s “Potvrdením o zaplatení dane” doručili daňovému úradu podľa Vášho bydliska, alebo ho doručte k nám a ostatné zabezpečíme my.

Právnické / fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami, prosíme, aby priamo do svojho daňového priznania (“Vyhlásenie” je súčasťou tlačiva – Daňové priznanie) uviedli údaje Občianskeho združenia Stolnotenisový klub Lokomotíva  Košice a toto doručili daňovému úradu podľa Vášho sídla / bydliska najneskôr do 31.3.2021.

Údaje pre vyhlásenie:

Občianske združenie: Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice
Sídlo:Čermeľská 1, 040 01 Košice
IČO: 35546581

Naše údaje pre kontrolu

(tieto údaje už sú zahrnuté v dokumente  word („Vyhlásenie pre zamestnancov“),  ktorý si môžte stiahnuť vyššie)

This entry was posted in Kategória žiakov. Bookmark the permalink.

Comments are closed.