Vyúčtovanie dotácií od mesta Košice

Dotácie za rok 2023

Mesto Košice na základe – Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice č.2023003295 poskytlo nášmu klubu dotáciu 7405,00 € (slovom sedemtisícštyristopäť eur) na financovanie mládežníckeho športu v roku 2023.


Dotácie za rok 2022

Dotácie za rok 2021

Dotácie za rok 2020

Dotácie za rok 2018

Dotácie za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

Dotácie za rok 2016

Comments are closed.