Kontakty

Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice, Čermeľská cesta 1, 040 01 Košice – Sever

Registračné číslo : VVS/1-900/90-13905

IČO : 35546581

DIČ : 2021680177

č.ú.:  SK93 0900 0000 0005 7461 1003 BIC : GIBASKBX

GPS N 48.740707,  E  21.242171

Comments are closed.